Print Friendly, PDF & Email

KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE

MB „Mobili auklė“ (toliau – Užsakovas) įgyvendindama projektą „Mamos-be dramos. Sportuoja-atsipalaiduoja!“ (Projekto Nr. SRF-FAV-2022-1-0125), bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, skelbia konkursą fizinio aktyvumo užsiėmimų vedimo ir mitybos specialisto paslaugų įsigijimui. Paslaugos bus įsigyjamos vykdant pirkimą konkurso būdu, vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-167.

Fizinio aktyvumo užsiėmimų vedimo paslaugos bei mitybos specialisto konsultacijos turės būti teikiamos 2023-01-02 – 2023-12-30 laikotarpiu.

Paslaugų teikimo vieta – Užsakovo patalpos, adresu Naikupės g. 21-16, Klaipėda (išimtiniu atveju susiklosčius pandeminei situacijai, arba jei tiesioginis treniruočių vedimo būdas taptų neįmanomu – nuotolinis treniruočių vedimo būdas naudojant informacines technologijas).

Kviečiame dalyvauti pirkime konkurso būdu, pateikiant pasiūlymą dėl fizinio aktyvumo užsiėmimų vedimo paslaugų teikimo.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2022-10-28d. 17:00 val

Dėl konkurso sąlygų bei pasiūlymo formos kreiptis: tel. +37067066301; el. p.